Dresses: Ladies in White

In this posting showing you white dresses.


Myolie Wu, Linda Chung, Linda Chung,
Liza Wang, Bernice Liu, Sheren Tang


Charmaine Sheh, Bernice Liu, Fala Chen, Myolie Wu,
Kenix Kwok, Kate Tsui, Linda Chung, Bernice Liu


Bernice Liu, Christine Ng, Gigi Lai, Tavia Yeung,
Kate Tsui, Linda Chung, Sharon Chan, Kate TsuiLinda Chung, Kate Tsui, Selena Li, Bernice Liu,
Bernice Liu, Tavia Yeung, Myolie Wu, Charmaine Sheh

Geen opmerkingen:

Een reactie posten